Fundusze unijne

Oferta w zakresie obsługi projektów unijnych skierowana jest do instytucji oraz firm oraz, które zamierzają skutecznie pozyskać środki finansowe na realizację projektu.

Usluga w obszarze projektów unijnych obejmuje:

- bezpłatną analizę źródeł pozyskania środków finansowych w obszarze szkoleń, doradztwa, badań i inwestycji
- oszacowanie szans i możliwości w zakresie aplikowania o dotacje z uwzględnieniem analizy ryzyk realizacji projektu
- opracowanie wniosku o dofinansowanie uwzględniające obowiązujące wytyczne, standardy projektowe oraz zindywidualizowane cechy każdego z projektów
- opracowanie budżetu projektu na bazie uzgodnionego stanowiska z kontrahentem określenie harmonogramu wdrażania projektu z uwzględnieniem buforów czasowych
- wskazanie specyfiki realizacji projektów w kontekście realizacji działań
- obsługa rozliczenia finansowego projektu z wykorzystaniem narzędzi kontroli wydatków projektowych ewaluacja i monitoring działań projektowych na bazie wystandaryzowanych metod badawczych skuteczna promocja działań projektowych z elemetnami Public Relations

Zaufali nam:

Spółka Szkoleniowa sp. z o.o. w Katowicach

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jaworznie sp. z o.o.

IGO sp. z o.o. w Katowicach

Prime Public Relations s.c.

AB.Z. Centrum w Dąbrowie Górniczej

Everest Consulting & Szkolenia w Katowicach

Sigma Centrum Edukacyjne w Dąbrowie Górniczej

Wojewodzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Biuro Kadr Medycznych

AUTO ID Polska S.A.

IPL Solutions Sp. z o.o.

CAD Consult

CADesigner Engineering Sp z o.o. www.cadesigner.eu