Szkolenia

Specyfiką organizowanych szkoleń jest nastawienie na rozwiązanie konkretnych problemów uczestników czyli przekazanie "wiedzy jak", a nie tylko "wiedzy że". Współpracujący z nami trenerzy są każdorazowo poddawani ocenie, stąd jakość świadczonych uslug zapewniamy na poziomie gwarantującym realizację celów szkolenia pod kątem oczekiwań uczestników.

Oferta szkoleń obejmuje m.in.:

- szkolenia CAD

- szkolenia informatyczne (pakiety biurowe): Word, Excel

- szkolenia z rozwijania umiejętności organizacyjnych

- szkolenia podnoszące kompetencje osobiste

- Prawo Zamówień Publicznych i powiązane akty prawne

- metodyka Zarządzania Projektami, w tym projektami unijnymi oraz branży przemysłowej

- BHP w firmie

- polityka jakości


Zaufali nam:
Everest Consulting & Szkolenia w Katowicach